Articles

shape
shape
To Get More Tips And Tricks

Read Our Daily Articles

ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ที่เกาะยาวน้อย
  • 30 Aug
  • A I

หากยังนึกไม่ออกว่าจะไปเที่ยวไหนกันดี อยากแนะนำให้ไปที่ ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ที่เกาะยาวน้อยกันค่ะ
โดยทริปท่องเที่ยวโดยชาวบ้านในชุมชน วันแรกที่ไปถึงเค้าก็พาลงเรือและไปเที่ยวชมเกาะต่าง ๆ ถึง 5 เกาะ รวมทั้งจุดชมวิวเกาะห้อง 360 องศา หนึ่งเดียวในอันดามัน โดยทิศเหนือมองเห็น 13 เกาะ เช่น เกาะเหลากา, เกาะปากกะ, เกาะยะลาอูตัง, เกาะเหลาลาดิง, เกาะเหลาเหรียม, เกาะผักเบี้ย ฯลฯ ด้านทิศตะวันตกมองเห็นเกาะยาวน้อย ทิศใต้มองเห็นเกาะยาวใหญ่ เกาะพีพี และเกาะเหลาหัง ทิศตะวันออกมองเห็นเกาะหงอนนาค, เกาะปอดะ, เกาะไก่, หาดทับแขก, อ่าวท่าเลน ฯลฯ น้อง ๆ เค้าการันตีว่า รับรองว่าตลอดระยะทาง 239 เมตร กับบันได 419 ขั้น พอเราได้ขึ้นไปแล้วจะได้สูดอากาศบริสุทธ์ และเห็นความสวยงามของวิวมุมสูงที่สวยประทับใจจนหายเหนื่อยแน่นอนค่ะ

Contact:

Follow:

logo